Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Opatření ředitele školy vydané na základě krizových opatření vlády

Vážení rodiče, milí žáci

Na základě vydaných krizových opatření vlády vzhledem ke COVID-19 s účinností od 12. října 2020 do 25. října 2020 (včetně) je u 2. stupně základních škol zavedena střídavá výuka takto:

od 12. října do 16. října (včetně) pro žáky 6. A, 7. A, 8. A, 9. A bude probíhat výuka prezenčně, tedy s denní docházkou do školy. Rozvrh hodin zůstává beze změny. Žáci 6. B, 7. B, 8. B, 9. B jsou vzděláváni distančně, tedy z domova, kdy je jim uložena domácí příprava.

od 19. října do 23. října (včetně) pro žáky 6. B, 7. B, 8. B, 9. B bude probíhat výuka prezenčně, tedy s denní docházkou do školy. Rozvrh hodin zůstává beze změny. Žáci 6. A, 7. A, 8. A, 9. A jsou vzděláváni distančně, tedy z domova, kdy je jim uložena domácí příprava.

Na základě opatření Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy č.j. MSMT-39185/2020-1 jsou dny 26. října a 27. října pro žáky základních škol stanoveny jako dny volna. Následuje 28. října státní stávek a pak dva dny 29. a 30. října jsou podzimní prázdniny.

V Jindřichově Hradci dne 09. října 2020

Mgr. Ladislav Chocholouš
ředitel školy

V případě, že některý žák využije během distančního vzdělávání možnost stravování ve školní jídelně, musí bezpodmínečně z organizačních důvodů dodržet rozpis uvedený v příloze!

Komentáře jsou uzavřeny.