Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Důležité upozornění !

Vzhledem k danému příznivému vývoji je umožněno otevřít provoz 1. a 2. tříd od 18. 11. 2020. Oznamujeme tímto, že 1. a 2. třídy v tento den nastoupí k prezenčnímu vzdělávání takto:
1. A a 2. A v 7:45 hodin – v tento čas bude umožněn vstup žáků do školy
1. B a 2. B v 7:55 hodin – v tento čas bude umožněn vstup žáků do školy

Vyučování bude probíhat dle platného rozvrhu.
Žáci z dané třídy se budou vzdělávat společně se svou vyučující.

Provoz školní družiny je z důvodu dodržení bezpečnostních opatření v boji s koronavirem v čase od 06:00 pouze do 16:00 hodin ( aby byla zachována homogenita skupiny).

Pro žáky účastnící se prezenčního vzdělávání ve škole je samozřejmě možnost využívat obědy ve školní jídelně za splnění všech podmínek, které jsou z hlediska hygienicko-epidemiologických splněny.

Obědy je nutno objednat do 14:00 hodin předchozí pracovní den (pondělí 16. 11. 2020 do 14:00 hodin).

Ostatní ročníky tj. 3. až 9. třídy zůstávají v distanční formě výuky, která jak víte, je ze zákona povinná a žáci se jí tudíž musí povinně účastnit a dle pokynů jejich vyučujících plnit požadované úkoly. Jestliže toto některý ze žáků nečiní, pak jsme povinni o této situaci neprodleně informovat jejich zákonné zástupce či přizvat na pomoc orgány zabývající se tímto prohřeškem.

Věřím, že všichni dodržujeme potřebná nařízení a tím zkrátíme čas, kdy se nemůžeme ve škole pravidelně setkávat a běžně se učit.

Mgr. Ladislav Chocholouš
ředitel školy

Komentáře jsou uzavřeny.