Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Články publikované v “Školní družina”

Ve školním roce 2023/2024 navštěvuje školní družinu 135 žáků. Školní družina měla pět oddělení. Zaměření školní družiny je sportovně rekreační. Školní družina zajišťovala pravidelnou činnost a činnost zájmových kroužků.

Ve všech činnostech byly respektovány požadavky pro volný čas a byla dostatečně zajištěna spontánní aktivita žáků.

Multifunkční hřiště bylo využíváno k míčovým hrám a dětské hřiště bylo využíváno v době mezi vyučováním a v odpoledních hodinách. V areálu školy byla umístěna kruhová trampolína a byly instalovány fotbalové tréninkové branky. Škola zajistila žákům školní družiny pravidelné bruslení na ledové ploše zimního stadionu. Dále žáci školní družiny měli možnost jedenkrát za měsíc shlédnout filmové představení v kinosále Střelnice.

Školní družina
Coufalová Marie – vedoucí vychovatelka
Telefon: +420 389 822 097

Fidlerová Radka
Hazuková Jana
Neumannová Eva
Vadová Michaela

Provoz školní družiny od 17. 05. 2021

Z důvodu stále zlepšující se situace, je počítáno od tohoto data s provozem všech tříd 1. stupně, a proto se obnovuje běžný provoz školní družiny – tedy od 6:00 až 17:00 hodin.…

Informace k provozu školní družiny od 12. dubna 2021

1.A Ráno 6:30 – 7:30 Zvoňte Fidlerová Odpoledne do 16:30 Ve středu a v pátek jsme 13:00 – 14:30 na vycházce. 2.A Ráno 6:30 – 7:30 Zvoňte Neumannová Odpoledne do 16:30…