Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Oprava termínu zápisu k základnímu vzdělávání

O Z N Á M E N Í

Zápis dětí do 1. ročníku se koná

v úterý 21. dubna 2020 od 14.00 hod do 17.30 hod.

v   ú t e r ý   7. dubna 2020 od 14.00 hod. do 17.30 hod.

Rodiče nebo zákonní zástupci se dostaví s dítětem a přinesou s sebou doklad o narození dítěte, kde je udáno i jeho rodné číslo. Dále doklad o trvalém bydlišti (občanský průkaz zákonného zástupce).

Zapisují se děti narozené do 31. 8. 2014 včetně, mladší jen na žádost rodičů a to podmínečně. O jejich přijetí bude rozhodnuto později.

Zápis se provádí podle obvodů.

Rodiče mohou žádat o přeřazení dítěte do jiné školy, než kam obvodem patří – podají písemnou žádost s uvedením důvodů hned při zápisu.

Do obvodu zdejší školy patří:

sídliště: U Nádraží

ulice: Schwaigrova, Nádražní, Pravdova, Třebického, Olejna, Tovární, Claudiusova, Česká, Scheinerova, Kmentova, arch. Teplého, Jarošovská, Fügnerova, Sládkova, Tyršova, Miřiovského, U Dolního Skrýchova, U Knihovny

části obce: Dolní Skrýchov, Děbolín

obce: Velký Ratmírov, Rodvínov, Jindřiš, Kostelní Radouň

Nemohou-li se rodiče s dítětem z nějakého důvodu k zápisu dostavit v uvedené době, sdělí to osobně nebo písemně řediteli školy.

Komentáře jsou uzavřeny.