Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Články publikované v “SRPŠ”

Účel spolku
Účelem spolku je spolupráce a vzájemná komunikace mezi rodiči, učiteli, radou, zřizovatelem školy a případně s dalšími subjekty, které mohou mít vliv na úroveň vzdělávání, materiálního zázemí a prezentaci ZŠ
Pro naplňování účelu spolku je činnost zaměřena zejména na:
• seznamování vedení školy s náměty a připomínkami zákonných zástupců k činnosti školy,
• podpora kvalitního a moderního vzdělávání žáků ZŠ
• zabezpečení zdravého, bezpečného prostředí pro žáky ZŠ, pro jejich zdravý vývoj
• podpora mimo výukových aktivit v souladu se vzdělávacím programem ZŠ a mimoškolní činnost ve volném čase dětí
• spolupráce a vzájemná komunikace mezi rodiči, učiteli, radou, zřizovatelem školy a případně s dalšími subjekty, které mohou mít vliv na úroveň vzdělávání, materiálního zázemí a prezentaci TŠ
• organizaci společenských, kulturních a sportovních akcí zaměřených na podporu školy a jejích žáků,
• zájmovou činnost žáků,
• napomáhání při získávání finančních a materiálních zdrojů.

Spolek rodičů při 3.ZŠ

Při Základní škole Jindřichův Hradec II, Jarošovská 746, 37701 J. Hradec působí Spolek rodičů při 3. ZŠ. Jedná se o samosprávný, nepolitický a dobrovolný spolek rodičů a zákonných zástupců žáků.…