Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Dokumenty školy

Výroční zpráva o činnosti školy

Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy stanovuje zákon č. 561/2004 Sb., § 7 odst. 1 vyhlášky č. 15/2005 Sb.
Přehled výročních zpráv o činnosti školy

Hodnocení a klasifikace výsledků

Ředitel školy vydává tato Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (klasifikační řád), která jsou součástí školního řádu podle § 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění.
Pravidla pro hodnocení a klasifikaci výsledků vzdělávání žáků

Školní řád

Na základě ustanovení § 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je součástí organizačního řádu školy
Aktuálně platný školní řád

Školní vzdělávací program (ŠVP)

Školní vzdělávací program (ŠVP) je kurikulární dokument, který je vytvářen pedagogickými zaměstnanci každé školy v České republice. ŠVP je schvalován a vydáván ředitelem příslušného zařízení a musí být veřejně přístupný. Školní vzdělávací program naší školy s názvem Pestrá škola je přístupný na hale pavilonu II. stupně.
Školní vzdělávací program