Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Kontakt

Základní škola Jindřichův Hradec II
Jarošovská 746
377 01 Jindřichův Hradec

IČO: 70981949
DIČ: nejsme plátci DPH
REDIZO: 650053346
IZO: 107721139
ID datové schránky: ek2mm9s
WWW adresa: www.3zsjhradec.cz; www.3zsjh.cz
Bankovní spojení: 604190319/0800

Zaměstnanci

Seznam zaměstnanců najdete na tomto odkazu.

E-mail

Chcete-li kontaktovat ředitelství školy, použijte prosím emailovou adresu info@3zsjh.cz. Tuto adresu můžete rovněž použít pro kontakt s některým z našich zaměstnanců. Každý vyučující má emailovou schránku ve tvaru prijmeni@3zsjh.cz.

Ředitel školy

Mgr. Ladislav Chocholouš
info@3zsjh.cz
Telefon: +420 384 361 002
Mobil: +420 602 501 176

Zástupce ředitele školy

Mgr. Dana Cypriánová
Ing. et Ing. Michal Štefka

Sekretariát školy

Ludmila Pospíšilová Smrčková
info@3zsjh.cz
Telefon: +420 384 361 002
Mobil: +420 602 501 176

Vedoucí školní družiny

Marie Coufalová
Telefon: +420 389 822 096

Školní jídelna

Ivana Kubíčková
Telefon: +420 384 361 001

Pověřenec GDPR

Bc. Radek Kubíček MBA
Telefon: +420 585 155 100
kubicek.dpo@2kconsulting.cz

Výroční zpráva o činnosti školy

Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy stanovuje zákon č. 561/2004 Sb., § 7 odst. 1 vyhlášky č. 15/2005 Sb.
Přehled výročních zpráv o činnosti školy

Zřizovací listina

Základní škola Jindřichův Hradec II, Jarošovská 746 je zřízena rozhodnutím zastupitelstva Města Jindřichův Hradec pod číslem 712/02 ze dne 25. 09. 2002 s účinností od 26. 09. 2002 jako příspěvková organizace s právní subjektivitou podle §14 odst. 2 zákona 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství v platném znění.

Přehled hlavní činnosti

Hlavním účelem Základní školy Jindřichův Hradec II, Jarošovská je poskytování základního vzdělání žáků, provoz školní družiny, provoz školního klubu, provoz školní jídelny.

Zřizovatel

Město Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 377 22 Jindřichův Hradec

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů

dle § 2 odst. 3 vyhlášky 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů

Adresa pro doručování dokumentů:

Základní škola Jindřichův Hradec II
Jarošovská 746
377 01 Jindřichův Hradec

Úřední hodiny podatelny:

Pondělí – Pátek

7.00 – 15.30 hodin

Elektronická adresa podatelny:

info@3zsjhradec.cz

Přehled dalších datových formátů, které ZŠ Jindřichův Hradec II, Jarošovská 746 přijímá:

*.doc (dokument MS Word, včetně formátů *.docx)

*.txt (prostý text)

*.pdf (dokument ve formátu Adobe Acrobat Reader®)

*.htm, *.html (hypertextový dokument)

*.xls (dokument MS Excel, včetně formátů *.xlsx)

ZŠ Jindřichův Hradec II, Jarošovská 746  dále přijímá i přílohy v běžných rastrových formátech zejména *.jpg.

Ve specifických případech (po předchozí domluvě) přijímá ZŠ Jindřichův Hradec II, Jarošovská 746  i další datové formáty.

Přehled přenosných technických nosičů dat, které ZŠ Jindřichův Hradec II, Jarošovská 746 přijímá:

flash disk (s USB konektorem), CD, DVD (obou technických standardů +/-)

Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému:

Datové zprávy s chybným datovým formátem nebo počítačové programy, které mohou přivodit škodu na informačním systému základní školy, jsou informačním systémem školy odmítnuty.

Důsledky vad dokumentů:

Je-li doručený dokument v analogové podobě neúplný, nečitelný, nelze-li doručený dokument v digitální podobě zobrazit, není-li v přijímaném datovém formátu, není-li uložen na přijímaném přenosném technickém nosiči dat, nebo je neúplný, pak zaměstnanec podatelny vyrozumí odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se vadu ve spolupráci s odesílatelem odstranit nebo není-li možné určit odesílatele, dokument se dále nezpracovává.