Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Články publikované v “Školní družina”

Ve školním roce 2020/2021 navštěvovalo školní družinu 135 žáků. Školní družina měla pět oddělení. Zaměření školní družiny je sportovně rekreační. Školní družina zajišťovala pravidelnou činnost a činnost zájmových kroužků.

Ve všech činnostech byly respektovány požadavky pro volný čas a byla dostatečně zajištěna spontánní aktivita žáků.

Multifunkční hřiště bylo využíváno k míčovým hrám a dětské hřiště bylo využíváno v době mezi vyučováním a v odpoledních hodinách. V areálu školy byla umístěna kruhová trampolína a byly instalovány fotbalové tréninkové branky. Škola zajistila žákům školní družiny pravidelné bruslení na ledové ploše zimního stadionu. Dále žáci školní družiny měli možnost jedenkrát za měsíc shlédnout filmové představení v kinosále Střelnice.

Ve školním roce 2021/2022 pracují tyto zájmové kroužky:

• Výtvarný I. a II.
• Taneční
• Sportovní pro chlapce

Po celý školní rok se žáci školní družiny podíleli na výzdobě pavilonu svými výtvarnými pracemi.
V průběhu školního roku byla výborná spolupráce s třídními učitelkami – společná organizace výletů a exkurzí a pomoc se začínajícími bruslaři na zimním stadionu.

Přerušení provozu ŠD

Po projednání se zřizovatelem je dne 06. 04. 2023 přerušen provoz školní družiny (velikonoční prázdniny)

Provoz školní družiny od 17. 05. 2021

Z důvodu stále zlepšující se situace, je počítáno od tohoto data s provozem všech tříd 1. stupně, a proto se obnovuje běžný provoz školní družiny – tedy od 6:00 až 17:00 hodin.…