Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Články publikované v “Školní družina”

Ve školním roce 2022/2023 navštěvovalo školní družinu 135 žáků. Školní družina měla pět oddělení. Zaměření školní družiny je sportovně rekreační. Školní družina zajišťovala pravidelnou činnost a činnost zájmových kroužků.

Ve všech činnostech byly respektovány požadavky pro volný čas a byla dostatečně zajištěna spontánní aktivita žáků.

Multifunkční hřiště bylo využíváno k míčovým hrám a dětské hřiště bylo využíváno v době mezi vyučováním a v odpoledních hodinách. V areálu školy byla umístěna kruhová trampolína a byly instalovány fotbalové tréninkové branky. Škola zajistila žákům školní družiny pravidelné bruslení na ledové ploše zimního stadionu. Dále žáci školní družiny měli možnost jedenkrát za měsíc shlédnout filmové představení v kinosále Střelnice.

Ve školním roce 2022/2023 pracují tyto zájmové kroužky:

• Výtvarný I. a II.
• Taneční
• Vaření
• Logo-lego hrátky

Po celý školní rok se žáci školní družiny podíleli na výzdobě pavilonu svými výtvarnými pracemi.
V průběhu školního roku byla výborná spolupráce s třídními učitelkami – společná organizace výletů a exkurzí a pomoc se začínajícími bruslaři na zimním stadionu.

Ukázka výcviku policejních psů

Ve středu 27. září 2023 nás navštívili psovodi Police ČR z Územního odboru Jindřichův Hradec. Účastníci školní družiny měli možnost vidět policejní psy v akci, diskutovat s policisty o výcviku…

Pouť školní družiny

Školní družina pořádala dne 7. 6. 2023 tradiční dětskou pouť. I přes nepřízeň počasí si děti užily odpoledne plné her a soutěží. Naše šikovné kuchařky upekly vynikající koláčky a paní…

Ukázka policejní techniky ve školní družině

Ve středu 12. 04. 2023 nás navštívila hlídka Policie ČR z Jindřichova Hradci. Účastníci školní družiny tak měli možnost diskutovat s uniformovanými policisty, a prohlédnou si skutečný policejní automobil. Dokonce…

Přerušení provozu ŠD

Po projednání se zřizovatelem je dne 06. 04. 2023 přerušen provoz školní družiny (velikonoční prázdniny)

Pouť školní družiny

Ve středu 08. 06. 2022 se pro žáky 1. až 3. tříd uskutečnila tradiční „Pouť školní družiny“. V arboretu školy plnili naši mladší kamarádi nejrůznější úkoly pod dohledem vybraných žáků…

Provoz školní družiny od 17. 05. 2021

Z důvodu stále zlepšující se situace, je počítáno od tohoto data s provozem všech tříd 1. stupně, a proto se obnovuje běžný provoz školní družiny – tedy od 6:00 až 17:00 hodin.…