Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Články publikované v “Školní družina”

Ve školním roce 2016/2017 navštěvovalo školní družinu 135 žáků. Školní družina měla pět oddělení. Zaměření školní družiny je sportovně rekreační. Školní družina zajišťovala pravidelnou činnost a činnost zájmových kroužků.

Ve všech činnostech byly respektovány požadavky pro volný čas a byla dostatečně zajištěna spontánní aktivita žáků.

Multifunkční hřiště bylo využíváno k míčovým hrám a dětské hřiště bylo využíváno v době mezi vyučováním a v odpoledních hodinách. V areálu školy byla umístěna kruhová trampolína a byly instalovány fotbalové tréninkové branky. Škola zajistila žákům školní družiny pravidelné bruslení na ledové ploše zimního stadionu. Dále žáci školní družiny měli možnost jedenkrát za měsíc shlédnout filmové představení v kinosále Střelnice.

Ve školním roce 2016/2017 pracovaly tyto zájmové kroužky:

• Výtvarný I. a II. – 48 žáků (p. Coufalová)
• Vaření – 18 žáků (p. Fidlerová)
• Sportovní – 27 žáků (p. Coufalová, p. Neumannová)

Po celý školní rok se žáci školní družiny podíleli na výzdobě pavilonu svými výtvarnými pracemi.
V průběhu školního roku byla výborná spolupráce s třídními učitelkami – společná organizace výletů a exkurzí a pomoc se začínajícími bruslaři na zimním stadionu.