Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Články publikované v “Projekty v rámci EU”

Šablony na trojce III (operační program Jan Amos Komenský)

Naše škola realizuje projekt Šablony na trojce III (OP JAK) v rámci výzvy č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I z Operačního programu Jan Amos Komenský. Registrační číslo projektu: CZ.02.02.03/00/22_002/0007169.

Realizace investice Národního plánu obnovy – komponenta 3. 1

REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1 V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení…

Vzdělávání v ZŠ Jarošovská (Šablony II)

Naše škola realizuje projekt Vzdělávání v ZŠ Jarošovská v rámci výzvy č. 02_18_63 Šablony II. Projekt je spolufinancován státním rozpočtem a Evropskou Unií. Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021931 Termín fyzické realizace…