Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Články publikované v “Školská rada”

V souladu s ustanovením § 167 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) se při všech uvedených školách zřizuje Školská rada.

Kompetence školské rady

Činnost školské rady dle § 168 odst.1 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon):

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  • schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  • projednává návrh rozpočtu školy na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

Složení školské rady na období 2023 – 2026

Zástupci rodičů:
Petr Kříž
Mgr. Pavlína Svobodová

Zástupci města:
Bc. Radim Staněk
Ing. Ivo Ježek

Zástupci školy:
Mgr. Karel Sláma
Ing. et Ing. Michal Štefka

Volby do školské rady

V září 2023 proběhnou volby do školské rady pro období 2023 – 2026. Pro volební období 2023 – 2026 bude mít školská rada Základní školy Jindřichův Hradec II, Jarošovská 746 celkem 6 členů.…

Volby do školské rady na období 2020 – 2023

Vážení rodiče, skončilo tříleté funkční období Školské rady. Z tohoto důvodu proběhnou nové volby. Školská rada na naší škole je šestičlenná, tvoří ji dva zástupci z řad pedagogů, dva zástupci…

Volba členů školské rady 2017

Volba členů školské rady z řad rodičů proběhla dne 31. 05. 2017 a byli zvolení: Mudr. Tomáš Pitter – 15 hlasů Mgr. Pavlína Svobodová – 8 hlasů Volba členů školské…