Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Historie pěveckého sboru

Soubor vedla od počátku až do roku 2005 Věra Kadičová, jako klavíristé se vystřídali Petr Cón (dnes hudební skladatel), Petr Přibyl (dnes sólista Národního divadla), Jan Holec (dnes vedoucí katedry hudební výchovy Pedagogické fakulty v Českých Budějovicích), Hana Kruntorádová (učitelka), Bohdana Kálalová (učitelka) a Jindřiška Cerhová (učitelka). Věra Kadičová i po odchodu ze školy vždy ochotně suplovala hudební výchovy nebo pomáhala jako klavírní doprovod v pěveckém sboru. Pěnici vedla krátkou dobu Martina Kučerová, která nyní vystupuje jako sólová zpěvačka. V současné době funguje sborové zpívání jako povinně volitelný předmět, žáci 5. – 9. ročníků si mohou zvolit jednu nebo dvě vyučovací hodiny, chodit však mohou do sboru i děti, které už mají povinně volitelné předměty naplněné a zpívání je jejich velkým koníčkem. Scházíme se tradičně každý pátek odpoledne, a to v čase od 13.45 hod. do 15.15 hod. Sbor vede Irena Daňková (bývalá členka sboru a žákyně 3.ZŠ), klavírní doprovod zajišťuje Iva Satrapová. Pěvecký sbor Pěnice vystupuje několikrát za školní rok na různých akcích, např. výstava ovoce a zeleniny, která se koná na naší škole, na vánočních vystoupeních pro nejstarší občany města, na závěrečné slavnosti školz. Program akcí pro 1. pololetí šk. roku 2011/2012: 20. září : Výstava ovoce, zeleniny a květin, 3.ZŠ 11. prosinec: Slavnostní otevření a vysvěcení kaple, Políkno 16. prosinec: Vánoční vystoupení v Domově důchodců, Otín 19. prosinec: Vánoční koncert pro rodiče a děti, 3.ZŠ 22. prosinec: Vánoční vystoupení pro žáky I. a II. stupně naší školy