Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2020/2021

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2020/2021 proběhne elektronicky v období od 6. 4. do 24. 4. 2020. V této době bude přístupná elektronická přihláška – registrace.

https://aplikace.dmsoftware.cz/SOL/PublicWeb/3zsjh/KWE015_PrihlaskaZS.aspx

Na Vámi zadaný email v registraci dorazí vyplněný zápisový formulář. Ten je nutné podepsat a předat do školy oficiální cestou. Dále je nutné vyplnit žádost o přijetí.

Můžete si vybrat jeden ze způsobů doručení zápisového lístku a žádosti o přijetí:

 • datová schránka fyzické osoby (zřízena na jméno zákonného zástupce dítěte)
 • zasláním emailu s vaším elektronickým podpisem na info@3zsjhradec.cz
 • zasláním poštou na adresu školy
 • během úředních hodin osobně na sběrném místě v zádveří pavilonu 2. stupně. Zazvoňte si, dálkově Vám bude umožněn vstup do budovy pro vhození obálky s potřebnými Vámi podepsanými dokumenty do zapečetěné schránky školy.

Tím je administrativní část zápisu z Vaší strany prozatím dokončena. Vzhledem k momentální situaci prosíme, abyste osobní kontakt omezili na minimum. Připomínáme, že je zápis organizován bez přítomnosti dítěte, dle nařízení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Děkujeme za pochopení a spolupráci

S přáním pevného zdraví

Mgr. Ladislav Chocholouš, ředitel školy

V Jindřichově Hradci dne 01. 04. 2020

Do obvodu zdejší školy patří:

sídliště: U Nádraží

ulice: Schwaigrova, Nádražní, Pravdova, Třebického, Olejna, Tovární, Claudiusova, Česká, Scheinerova, Kmentova, arch. Teplého, Jarošovská, Fügnerova, Sládkova, Tyršova, Miřiovského, U Dolního Skrýchova, U Knihovny

části obce: Dolní Skrýchov, Děbolín

obce: Velký Ratmírov, Rodvínov, Jindřiš, Kostelní Radouň

Kritéria pro přijímání žáků do 1. tříd:

 1. Přijmout žáky ze školského obvodu, kteří při loňském zápisu dostali od Základní školy
  J. Hradec II, Jarošovská 746, rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky.
 2. Přijmout žáky ze školského obvodu, kteří přicházejí k zápisu poprvé.
 3. Přijmout takový počet žáků mimo školský obvod, aby nebyla překročena stanovená
  kapacita 58 žáků přijímaných do 1. tříd.
 4. V případě, že při použití některého kritéria již dojde k překročení kapacity, je nutné
  zájemce posuzované tímto kritériem určit losem.

Komentáře jsou uzavřeny.