Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Příprava žáků 9. ročníku k přijímacím zkouškám

Vážení rodiče, milí žáci,

Podle posledních pokynů je možné zřídit přípravu žáků 9. ročníků na přijímací zkoušky na střední školu. Samozřejmě je to možné za dodržení daných předpisů. Jako první podmínkou je přihlášení žáka / žákyně zákonným zástupcem na celé období. Toto období začíná 11. května 2020. Jestliže žák / žákyně nebude k tomuto datu přihlášen/a, pozdější přihlášení již není možné.

Naše škola určila za přípravné dny každé pondělí, středu a pátek vždy od 9 hodin. Každý den bude probíhat jedna lekce (60 minut) matematiky a jedna lekce (60 minut) českého jazyka. Mezi nimi plánujeme přestávku.

Z hlediska hygieny každý žák bude mít dvě osobní roušky v igelitovém sáčku. Ve škole je pro každého žáka připraven ochranný štít a další potřebné hygienické a desinfekční prostředky.

Jelikož se jedná pouze o konzultace a přípravu na přijímací zkoušky, škola v této době nemá v provozu školní jídelnu. Doporučujeme žákům si přinést svačiny a nápoje s sebou.

V příloze naleznete přihlášku a čestné prohlášení. Přihlášku obratem vyplňte, zašlete mailem třídnímu učiteli, abychom věděli, kolik žáků se dostaví.

Originál čestného prohlášení a přihlášky odevzdají žáci 1. den (11. května 2020) ve škole. Bez těchto všech náležitostí není možné žáka zařadit do vzdělávání.

S pozdravem a přáním pevného zdraví

                                                                                           Mgr. Ladislav Chocholouš
                                                                                           ředitel školy

V Jindřichově Hradci 05. 05. 2020

Komentáře jsou uzavřeny.