Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Opatření ředitele školy vydané na základě krizových opatření vlády

Vážení rodiče, milí žáci

Na základě USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. října 2020 č. 1022 o přijetí krizového opatření Vláda omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod. provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnosti žáků na základním vzdělávání v základní škole.

Připomínám, že dne 25.8.2020 vstoupila v platnost novela zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, tzv. školského zákona. Novela stanovuje zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů ve školách. Účast na distanční výuce je pro děti, žáky a studenty povinná.

Z důvodu epidemiologického opatření nebude umožněno žákům využívat školní stravovnu.

V Jindřichově Hradci dne 13. října 2020

Mgr. Ladislav Chocholouš
ředitel školy

Komentáře jsou uzavřeny.