Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Opatření ředitele školy od 04. 01. 2021

Vážení rodiče, milí žáci

Vzhledem k danému vývoji je umožněno od 4. 1. 2021 otevřít provoz pouze pro 1. a 2. třídy. Oznamujeme tímto, že 1. a 2. třídy v tento den nastoupí k prezenčnímu vzdělávání takto:
1. A a 2. A v 7:45 hodin – v tento čas bude umožněn vstup žáků do školy
1. B a 2. B v 7:55 hodin – v tento čas bude umožněn vstup žáků do školy

Vyučování bude probíhat dle platného rozvrhu. Žáci z dané třídy se budou vzdělávat společně se svou vyučující.

Provoz školní družiny je z důvodu dodržení bezpečnostních opatření v boji s koronavirem v čase od 06:00 pouze do 16:00 hodin (aby byla zachována homogenita skupiny).

1. A ve třídě 1. A – R. Fidlerová
1. B ve ŠD  1. B – E. Neumannová
2. A v krajní ŠD – M. Vadová (zvoňte Coufalová)
2. B v ŠD 2. B – J. Hazuková

Pro žáky účastnící se prezenčního vzdělávání ve škole je samozřejmě možnost využívat obědy ve školní jídelně za splnění všech podmínek, které jsou z hlediska hygienicko-epidemiologických splněny. 

Stravování žáků navštěvujících školní družinu

Den11.45 h12.00 h12:15 h12:30 h12.45 h13.00 h13.15 h13.30 h
Pondělí2. B2. A1. B1. A  
Úterý1. B1. A2. B2. A  
Středa2. B2. A1. B1. A  
Čtvrtek  2. B2. A1. B1. A
Pátek2. B 2. A1. B1. A  

 
Žáci, kteří do školní družiny nechodí, obědvají se svojí třídní učitelkou po ukončení vyučování.

Obědy je nutno objednat do 14:00 hodin předchozí pracovní den (čtvrtek 31. 12. 2020 do 14:00 hodin).

Ostatní ročníky tj. 3. až 9. třídy zůstávají v distanční formě výuky, která jak víte, je ze zákona povinná a žáci se jí tudíž musí povinně účastnit a dle pokynů jejich vyučujících plnit požadované úkoly. Jestliže toto některý ze žáků nečiní, pak jsme povinni o této situaci neprodleně informovat jejich zákonné zástupce či přizvat na pomoc orgány zabývající se tímto prohřeškem.
Rozvrh distanční výuky je stejný z minulého období a naleznete jej na webových stránkách školy.

Věřím, že všichni dodržujeme potřebná nařízení a tím zkrátíme čas, kdy se nemůžeme ve škole pravidelně setkávat a běžně se učit.

Mgr. Ladislav Chocholouš
ředitel školy

Komentáře jsou uzavřeny.