Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Zavedení elektronické žákovské knížky

Vážení rodiče,

s platností od 01. února 2021 naše škola zavádí elektronické žákovské knížky. Naší snahou je, abychom Vás mohli v této náročné době, jednoduchým způsobem informovat o prospěchu vašich dětí. Během tohoto týdne Vám budou zaslány instrukce pro vytvoření uživatelských účtů do aplikace www.skolaonline.cz. Zákonný zástupce tak získá přístup do elektronické žákovské knížky svých dětí. Rovněž děti obdrží obdobným způsobem přístupové údaje, tak aby měli přehled o svém prospěchu. Vyučující uvádí veškerou klasifikaci od 01. února 2021 touto cestou.

V případě nejasností nebo v případě, že neobdržíte přístupové údaje do konce tohoto týdne (do neděle 07. 02. 2021), kontaktujte prosím příslušného třídního učitele.

Děkuji.

S přáním pevného zdraví

Mgr. Ladislav Chocholouš, ředitel školy


K čemu slouží aplikace Škola OnLine?

Aplikace Škola OnLine je určena žákům základních škol a jejich zákonným zástupcům. Umožňuje jim zdarma jednoduchý, bezpečný a rychlý přístup k informacím o docházce, prospěchu a dalších aktivitách ve škole.

Hlavní funkce aplikace Škola OnLine:

  • kontrola průběžného a závěrečného hodnocení včetně chování
  • kontrola absence a její omlouvání
  • zobrazení rozvrhu včetně suplování
  • přehled probraného učiva
  • elektronická komunikace mezi žákem/zákonným zástupcem a učitelem
  • přístup k elektronickým materiálům a možnost jejich stahování
  • a mnoho dalšího

Postup registrace do aplikace Škola OnLine

Registraci provedete pomocí tohoto průvodce, mezi jednotlivými kroky se posunete pomocí tlačítek v dolní části stránky.
Pro samotnou registraci budete potřebovat:

  • registrační PIN, který je vydáván školou
  • jméno a příjmení, pro které byl PIN vydán

Komentáře jsou uzavřeny.