Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Organizační pokyny pro výuku od 12. dubna 2021

Na základě rozhodnutí vlády ČR bude v pondělí 12. dubna 2021 obnovena prezenční výuka žáků 1. stupně, a to rotačním způsobem.

Žáci 2. stupně se i nadále budou vzdělávat distančně.

Jednotlivé třídy 1. stupně se budou střídat po týdnech. Od pondělí 12. dubna 2021 se prezenčně ve škole budou vzdělávat žáci tříd 1. A, 2. A, 3. A, 4. A a 5. A, zatímco třídy  B budou pokračovat v distanční výuce dle rozvrhu online hodin (může zde dojít k jeho dílčím úpravám). Rodiče i žáci vidí platný rozvrh na www.skolaonline.cz. Od pondělí 19. dubna 2021 se třídy vymění, prezenčně se tak ve škole budou vzdělávat třídy B, zatímco třídy A přejdou na týden do režimu distanční výuky, poté se opět třídy vymění. Všichni žáci musí mít po dobu svého pobytu při prezenční výuce ve škole nasazenu minimálně chirurgickou roušku. 

Testování
Podmínkou pro zahájení prezenční výuky je pravidelné testování žáků, a to 2 x týdně. Testování bude probíhat ve škole prostřednictvím antigenních testů, které budou škole zajištěny Státní správou hmotných rezerv. Testování bude probíhat šetrnou neinvazivní metodou prostřednictvím LEPU testů, a to formou stěru z dolní části nosu. Test si budou provádět žáci sami za dohledu pedagogického pracovníka školy. Testování bude probíhat každé pondělí a čtvrtek, a to po příchodu do školy, či školní družiny. Pokud by žák nebyl v době testování ve škole přítomen, absolvuje test ihned po svém návratu do prezenční výuky.

 Sraz žáků před začátkem vyučování bude probíhat dle následujícího přehledu:

1. A  má srazové místo na terase směrem k ŠJ (u stolů stolního tenisu) v 7.40 h
2. A má srazové místo na terase blíže ke vchodu do areálu (na opačné straně než 1.A) v 7.45 h
3. A má srazové místo u vchodu 2. stupně v 7.50 h
4. A má srazové místo u vchodu 1. stupně v 7.55 h
5. A má srazové místo u vchodu do šaten 2. stupně v 8.00 h

V těchto místech a v daném čase odvádí vyučující své žáky do testovací místnosti na 2. stupni, kde pod jeho vedením budou žáci testy provádět. Po ukončení testování žáci s negativním výsledkem přecházejí do své učebny na 1. stupni a vzdělávají se dle tradičního rozvrhu.  
V dalším týdnu probíhá vše podle zmíněného harmonogramu za předpokladu, že každý nahradí označení třídy A za B.

Aby se žák mohl prezenční výuky účastnit, musí absolvovat tento antigenní test s negativním výsledkem. Testovat se nemusí žáci, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a kteří zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19. Testovat se nemusí také žáci, kteří škole dodají potvrzení, že prodělali nemoc COVID-19 s tím, že od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem nesmí uplynout více jak 90 dnů. Toto je však nutné prokázat lékařskou zprávou, potvrzením od lékaře či zprávou z laboratoře v listinné nebo elektronické podobě.

Školní družina za respektování všech protiepidemiologických a hygienických pravidel bude v provozu od 6:30 do 16:30 hodin. Při provozu ŠD musí být zajištěna homogenita účastníků ŠD. To znamená, že v každém oddělení mohou být pouze žáci ze stejné třídy a musí být minimalizován kontakt mezi žáky z různých tříd a oddělení. 

Školní jídelna bude zajišťovat školní stravování pouze žákům při prezenčním vzdělávání. Nezapomeňte svým dětem přihlásit na pondělí 12. 4. 2021 oběd (elektronicky do pátku 9. 4. 2021 a to do 14.00 h).

Škola bude zajišťovat při školní družině i jedno oddělení pro žáky rodičů vybraných profesí, kteří požádají o využití této možnosti. O jejich děti věkem 1. stupně bude postaráno. Tito žáci mohou též navštěvovat školní jídelnu. Žádáme vás, kdo budete mít o toto zájem a splňujete podmínky vybraných profesí, přihlaste obratem (emailem, telefonicky) své děti do tohoto oddělení školní družiny. 

Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese:
– zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
– pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo
  Praktická škola dvouletá, nebo pracovníci školských zařízení pro výkon
  ústavní nebo ochranné výchovy,
– zaměstnanci bezpečnostních sborů, příslušníci ozbrojených sil, zaměstnanci orgánů
  ochrany veřejného zdraví,
– zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
– zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
– zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
– zaměstnanci Finanční správy České republiky.


Příslušnost k vybraným profesím doloží zákonný zástupce škole potvrzením od zaměstnavatele.

Rozkliknutím příloh můžete vidět, jak bude probíhat testování žáků. Doporučuji projít jak rodičům, tak žákům, a to nejlépe společně.

S přáním pevného zdraví se na své žáky těší vyučující a všichni pracovníci školy.

Mgr. Ladislav Chocholouš
ředitel školy

V Jindřichově Hradci dne 08. 04. 2021

https://youtu.be/Ls0nrA-Oe20

Komentáře jsou uzavřeny.