Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Organizace výuky od 10. května 2021

S potěšením oznamujeme, že od 10. 05. 2021 vzhledem ke zmírňující se epidemii COVID19 i v Jihočeském kraji, bude na základě rozhodnutí vlády ČR ze dne 06. 05. 2021 od pondělí 10. května 2021 obnovena další část prezenčního vzdělávání pro žáky 2. stupně, a to rotačním způsobem.

Vzdělávání bude organizováno na škole tímto způsobem. 1. stupeň – v týdnu nastupují k prezenčnímu vzdělávání paralelní třídy A, 2.stupeň nastupují též třídy A. Třídy B budou vzdělávány distančním způsobem. V dalším týdnu by podle současných pokynů se třídy A vymění s třídami B (A třídy budou vzdělávány distančně, B třídy prezenčně). I nadále platí, že všichni žáci musí mít po dobu svého pobytu při prezenční výuce ve škole nasazenu minimálně chirurgickou roušku. Toto opatření se týká i pobytu v areálu školy a školní jídelny.

Rozvrh hodin na příslušný týden najdou žáci a jejich zákonní zástupci ve škole online.

Testování
Podmínkou pro zahájení prezenční výuky je pravidelné testování žáků, a to pro žáky 1. stupně 1 x týdně vždy v pondělí; pro žáky 2. stupně 2 x týdně vždy v pondělí a ve čtvrtek. Testování bude probíhat ve škole prostřednictvím antigenních testů, které budou škole zajištěny Státní správou hmotných rezerv. Testování bude probíhat šetrnou neinvazivní metodou formou stěru z dolní části nosu. Test si budou provádět žáci sami za dohledu pedagogického pracovníka školy.  Pokud by žák nebyl v době testování ve škole přítomen, absolvuje test ihned po svém návratu do prezenční výuky.

Žádáme tedy z organizačních důvodů, aby žáci, kteří nechodí do školní družiny přicházeli v testovacích dnech, pokud je jen trochu možné do školy nejdříve až v 07:40 hodin, kdy budou vpuštěni do vnitřních prostor školy (šatny), odkud odcházejí každý do své kmenové třídy, kde bude probíhat otestování. Výuka probíhá v této kmenové učebně s výjimkou jazyků.

Školní družina za respektování všech protiepidemiologických a hygienických pravidel bude v provozu od 6:30 do 16:30 hodin. Při provozu ŠD musí být zajištěna homogenita účastníků ŠD. To znamená, že v každém oddělení mohou být pouze žáci ze stejné třídy a musí být minimalizován kontakt mezi žáky z různých tříd a oddělení. 

Školní jídelna bude zajišťovat školní stravování pouze žákům při prezenčním vzdělávání. Nezapomeňte svým dětem přihlásit na pondělí 10. 5. 2021 oběd (elektronicky do pátku 07. 05. 2021 a to do 14.00 h).

Škola bude zajišťovat při školní družině i jedno oddělení pro žáky rodičů vybraných profesí, kteří požádají o využití této možnosti. O jejich děti věkem 1. stupně bude postaráno. Tito žáci mohou též navštěvovat školní jídelnu. Žádáme vás, kdo budete mít o toto zájem a splňujete podmínky vybraných profesí, přihlaste obratem (emailem, telefonicky) své děti do tohoto oddělení školní družiny. 

Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese:
– zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
– pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo
  Praktická škola dvouletá, nebo pracovníci školských zařízení pro výkon
  ústavní nebo ochranné výchovy,
– zaměstnanci bezpečnostních sborů, příslušníci ozbrojených sil, zaměstnanci orgánů
  ochrany veřejného zdraví,
– zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
– zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
– zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
– zaměstnanci Finanční správy České republiky.


Příslušnost k vybraným profesím doloží zákonný zástupce škole potvrzením od zaměstnavatele.

S přáním pevného zdraví se na své žáky těší vyučující a všichni pracovníci školy.

Mgr. Ladislav Chocholouš
ředitel školy

V Jindřichově Hradci dne 07. 05. 2021

Komentáře jsou uzavřeny.