Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Organizace výuky od 17. 05. 2021

S potěšením oznamujeme, že od 17. 05. 2021 vzhledem ke zmírňující se epidemii COVID19 i v Jihočeském kraji, bude na základě rozhodnutí vlády ČR  od pondělí 17. května 2021 obnovena prezenční výuka pro celý 1. stupeň a žáky tříd B 2. stupně.

Vzdělávání bude organizováno na škole tímto způsobem. Celý 1. stupeň – nastupují všichni k prezenčnímu vzdělávání, 2.stupeň nastupují pouze třídy B. Třídy A (2.stupeň) budou vzdělávány distančním způsobem. I nadále platí, že všichni žáci musí mít po dobu svého pobytu při prezenční výuce ve škole nasazenu minimálně chirurgickou roušku. Toto opatření se týká i pobytu v areálu školy a školní jídelny.

Rozvrh hodin na příslušný týden najdou žáci a jejich zákonní zástupci ve škole online.

Testování
Podmínkou pro zahájení prezenční výuky je pravidelné testování žáků, a to pro žáky 1. stupně 1 x týdně vždy v pondělí; pro žáky 2. stupně 2 x týdně vždy v pondělí a ve čtvrtek. Testování bude probíhat ve škole prostřednictvím antigenních testů, které jsou škole zajištěny Státní správou hmotných rezerv. Testování bude probíhat šetrnou neinvazivní metodou formou stěru z dolní části nosu. Test si budou provádět žáci sami za dohledu pedagogického pracovníka školy.  Pokud by žák nebyl v době testování ve škole přítomen, absolvuje test ihned po svém návratu do prezenční výuky.

Žádáme tedy z organizačních důvodů, aby žáci, kteří nechodí do školní družiny přicházeli v testovacích dnech, pokud je jen trochu možné do školy nejdříve až v 07:40 hodin, kdy budou vpuštěni do vnitřních prostor školy (šatny), odkud odcházejí každý do své kmenové třídy, kde bude probíhat otestování. Výuka probíhá v této kmenové učebně s výjimkou jazyků.

Školní družina za respektování všech protiepidemiologických a hygienických pravidel bude v provozu od 6:00 do 17:00 hodin. 

Školní jídelna bude zajišťovat školní stravování pouze žákům při prezenčním vzdělávání. Nezapomeňte svým dětem přihlásit na pondělí 17. 5. 2021 oběd (elektronicky do pátku 14. 05. 2021 a to do 14.00 h).

Škola již nebude zajišťovat při školní družině jedno oddělení pro žáky rodičů vybraných profesí, protože 1. stupeň je v plném provozu.

S přáním pevného zdraví se na své žáky těší vyučující a všichni pracovníci školy.

Mgr. Ladislav Chocholouš
ředitel školy

V Jindřichově Hradci dne 14. 05. 2021

Komentáře jsou uzavřeny.