Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Organizace výuky od 24. 05. 2021

Vážení rodiče, milí žáci, od pondělí 24. května 2021 bude obnovena prezenční výuka pro všechny ročníky naší školy.
I nadále platí, že všichni žáci musí mít po dobu svého pobytu při prezenční výuce ve škole nasazenu minimálně chirurgickou roušku. Toto opatření se týká i pobytu v areálu školy a školní jídelny.

Rozvrh hodin na příslušný týden najdou žáci a jejich zákonní zástupci ve škole online.

Testování
Podmínkou pro zahájení prezenční výuky je pravidelné testování žáků, a to  1 x týdně vždy v pondělí. Testování bude probíhat ve škole prostřednictvím antigenních testů, které jsou škole zajištěny Státní správou hmotných rezerv. Testování bude probíhat šetrnou neinvazivní metodou formou stěru z dolní části nosu. Test si budou provádět žáci sami za dohledu pedagogického pracovníka školy.  Pokud by žák nebyl v době testování ve škole přítomen, absolvuje test ihned po svém návratu do prezenční výuky.

Žádáme tedy z organizačních důvodů, aby žáci, kteří nechodí do školní družiny přicházeli v testovacích dnech, pokud je jen trochu možné do školy nejdříve až v 07:40 hodin, kdy budou vpuštěni do vnitřních prostor školy (šatny), odkud odcházejí každý do třídy dle rozvrhu hodin, kde bude probíhat otestování. 

Školní družina za respektování všech protiepidemiologických a hygienických pravidel bude v provozu od 6:00 do 17:00 hodin. 

Školní jídelna bude zajišťovat školní stravování. Nezapomeňte svým dětem přihlásit na pondělí 24. 5. 2021 oběd (elektronicky do pátku 21. 05. 2021 a to do 14.00 h).

S přáním pevného zdraví se na své žáky těší vyučující a všichni pracovníci školy.

Mgr. Ladislav Chocholouš
ředitel školy

V Jindřichově Hradci dne 21. 05. 2021

Komentáře jsou uzavřeny.