Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Plán prvního týdne školního roku 2021/2022

středa 1. 9.
Z hlediska respektování všech pokynů týkajících se ochrany zdraví, bude upraveno zahájení školního roku tímto způsobem:

2. až 9. ročníky zahájí školní rok ve svých třídách úvodní hodinou slavnostního zahájení školního roku, při které se musí podrobit plošnému otestování dle pokynů ministerstva. Výuka bude ukončena v 08:45 hodin.

1.ročník 08:00 – 08:45 hodin bude mít úvodní přivítání a otestování ve své kmenové třídě za přítomnosti své třídní vyučující a jednoho zákonného zástupce žáka.

09:00 hodin zahájení projektu Malý velký kamarád ve venkovním areálu školy pro žáky 1. + 9. tříd. Milým hostem bude místostarosta města Jindřichův Hradec.

Výdej oběda pro přihlášené žáky bude probíhat v době od 10:00 do 11:00 hodin.

Poznámka: Ostatní třídy přijde vedení školy přivítat ve školním roce 2021/2022 v následující školní den, tak jak bývá tradičně zvykem.

čtvrtek 02. 09.

Je určen na třídnické práce a adaptaci kolektivu po minulém složitém školním roce.

Seznámení žáků s bezpečností chování a protipožární prevencí, školním řádem.

Pokračuje projekt Malý velký kamarád – pomoc v jídelně od 11:00 a 11:15 hodin 1. a 9. ročník se společně naobědvají. Konec vyučování pro 9. ročník 12:30 hodin.

Do odvolání bude stravování probíhat dle rozpisu školní jídelny z důvodu protiepidemiologických opatření !!

pátek 03. 09.

Výuka dle rozvrhu

Úspěšné vykročení do nového školního roku přeje vedení školy.

Komentáře jsou uzavřeny.