Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Vzdělávání v ZŠ Jarošovská (Šablony II)

Naše škola realizuje projekt Vzdělávání v ZŠ Jarošovská v rámci výzvy č. 02_18_63 Šablony II. Projekt je spolufinancován státním rozpočtem a Evropskou Unií.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021931

Termín fyzické realizace projektu: 01. 09. 2021 – 30. 06. 2023
Výzva č.: 02_16_063 Šablony II – podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování
Prioritní osa: PO 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
Hlavní cíl projektu: Rozvoj společného vzdělávání žáků Základní školy Jindřichův Hradec II, Jarošovská 746

Komentáře jsou uzavřeny.