Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Vzdělávací kurzy v rámci Národního plánu podpory návratu do škol

Vážení rodiče,

dovolte, abychom Vás informovali o Národním plánu podpory návratu do škol pod číslem jednacím MŠMT – 14025/2001-2.

Vzhledem k uplynulému období, kdy u žáků převládala distanční výuka, je možné našim žákům nabídnout podporu jejich vzdělávání formou doučovacích a opakovacích kurzů, při kterých bude docházet k pevnému ukotvení poznatků z období distančního vzdělávání.

Škola zmíněného programu využije především pro základní předměty jako jsou český jazyk, matematika, fyzika, chemie, cizí jazyky, tedy předměty, které obsahují části, které vyžadují velmi dobré pochopení a upevnění poznatků, bez kterých v dalším vzdělávacím období by nebylo možné zdárně postupovat.

Na I. stupni si organizaci doučování z klíčových předmětů domluví třídní učitel.

Organizaci vlastního doučování v daném předmětu na II. stupni si vaše dítě domluví s příslušným vyučujícím. Tento vyučující bude mít termín svého kurzu ve svém týdenním rozvrhu.

Doporučujeme, aby vaše děti této možnosti využily a na vzdělávací kurzy, které jsou vedeny školou zdarma, se přihlásily.

Mgr. Ladislav Chocholouš

ředitel školy

V Jindřichově Hradci 07. 09. 2021

Komentáře jsou uzavřeny.