Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Informace k zápisu do 1. tříd pro školní rok 2022/20223

Zápis dětí do 1. ročníku se koná

v   ú t e r ý   5. dubna 2022 od 14.00 hod. do 17.30 hod.

Rodiče nebo zákonní zástupci se dostaví s dítětem a přinesou s sebou doklad o narození dítěte, kde je udáno i jeho rodné číslo. Dále doklad o trvalém bydlišti (občanský průkaz zákonného zástupce).

Zapisují se děti narozené do 31. 8. 2016 včetně, mladší jen na žádost rodičů, a to podmínečně. O jejich přijetí bude rozhodnuto později.

Zápis se provádí podle obvodů.

Rodiče mohou žádat o přeřazení dítěte do jiné školy, než kam obvodem patří – podají písemnou žádost s uvedením důvodů hned při zápisu.

Do obvodu zdejší školy patří:

sídliště: U Nádraží

ulice: Schwaigrova, Nádražní, Pravdova, Třebického, Olejna, Tovární, Claudiusova, Česká, Scheinerova, Kmentova, arch. Teplého, Jarošovská, Fügnerova, Sládkova, Tyršova, Miřiovského, U Dolního Skrýchova, U Knihovny

části obce: Dolní Skrýchov, Děbolín

obce: Velký Ratmírov, Rodvínov, Jindřiš, Kostelní Radouň

Nemohou-li se rodiče s dítětem z nějakého důvodu k zápisu dostavit v uvedené době, sdělí to osobně nebo písemně řediteli školy.

Pokyny k vyplnění příslušných formulářů (žádost o přijetí, zápisní lístek, případně žádost o odklad, která musí být rovnou či posléze doložena doporučením školního poradenského zařízení (PPP) a praktickým pediatrem). Tyto dokumenty je možné vyplnit dvojím způsobem:


  1. Dálkovým způsobem (přihlášením přes stránky školy www.3zsjh.cz) možno vyplnit od 28. 03. 2022 do 04. 04. 2022 do 24:00 hodin. Takto vyplněné formuláře zkontrolujete (případně doplníte) vytisknete, podepíšete a vezmete s sebou k zápisu. Od 05. 04. 2022 od 00:00 hodin již nebude možno dálkovým způsobem informace zadat.
  2. V případě, že nevyužijete možnost z bodu 1, bude možno vše vyplnit ručně přímo při zápisu.

                                                                                           Mgr. Ladislav Chocholouš
                                                                                           ředitel školy

Průvodce pro elektronické přihlášení k zápisu naleznete níže.

Průvodce pro elektronické přihlášení a postup žádosti o odklad povinné školní docházky naleznete níže.

Komentáře jsou uzavřeny.