Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

7.A, 7.B, 8.A –  Krajský tiskový mluvčí policie besedoval se žáky 

Ve středu 29. března proběhla v rámci výchovy k občanství, preventivní beseda zaměřená na sociálně patologické jevy. Vedoucí oddělení tisku a prevence jihočeské policie pan  mjr. Mgr. Bc. Jiří Matzner žáky seznámil s trestnou činností dětí  napříč jihočeským krajem. Poukázal na statistiku, kdy děti spáchaly v loňském  roce 2022 téměř 200 činů jinak trestných. Pohovořil  i  o výchovných opatřeních, která mohou být soudem nezletilcům, tedy osobám mladším 15 let uložena, při páchání činu jinak trestného. Žáci se dozvěděli, že pokud se takového skutku dopustí,  příslušný soud jim uloží  takzvané výchovné opatření a to včetně náhrady škody, kterou dítě svým jednáním způsobilo!

Seznámil žáky s úskalími konzumace  drog a varoval před aktuálně se rozšiřující látkou na českém trhu, prodávanou pod názvem KRATOM.

Dále se zaměřil na problematiku trestných činů spáchaných  z nenávisti  a to pro příslušnost oběti  k určité rase, etnické skupině, národnosti, vyznání či politickému přesvědčení  včetně sankcí, které pachateli za spáchání trestného činu hrozí. Uvedl konkrétní případ z nedávné doby spáchaný na jihu Čech.

Pohovořil o stále narůstajícím fenoménu fotografování a natáčení mobilním telefonem bez souhlasu osoby, která se na snímku nachází. V závěru žáky upozornil na problematiku sextingu u nezletilých, včetně přeposílání „ choulostivého“ obsahu dalším osobám i o rozsahu sankcí, které za spáchání skutku hrozí.

Preventivní beseda byla pro žáky velmi poučná, což dokládaly  i četné dotazy, které žáci krajskému tiskovému mluvčímu policie v průběhu přednášky kladli.

Mgr. Bc. Hana Bílková Millerová

Komentáře jsou uzavřeny.