Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Zajímavý den

Ve čtvrtek 16.11. se vydali žáci 9.A  v doprovodu třídní učitelky Mgr. Jaroslavy Hándlové a Mgr. Hany Millerové vlakem do Českých Budějovic na krajské oddělení  Policie ČR .  

První část exkurze byla věnována trestnímu právu – vedoucí tiskových mluvčích pan mjr. Mgr. Bc. Jiří Matzner seznámil deváťáky s nejčastějšími přestupky a trestnými činy, které páchají často právě mladiství. Dozvěděli se také formy trestů, které je potom mohou postihnout.   

V druhé části exkurze měli výsadní možnost navštívit operační středisko jihočeské policie pod vedením pana plk. Mgr. Richarda Wolfla. Jeho kolega také ukázal žákům, v rámci možností, co se děje, když zavolají na číslo 158, ale i další postupy  z práce operačního střediska.  

Celá akce byla i díky vstřícnému přístupu pracovníků policie velmi zajímavá a zdařilá.  

Komentáře jsou uzavřeny.