Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Den vody 5. B – Projektový den

Den vody připadl na  pátek 22. března.  Žáci naší třídy se již předem rozdělili do šesti skupin, kdy každá dostala svůj konkrétní úkol na prověření znalostí z vlastivědy. Školáci společně ve skupinách přemýšleli, jak nejlépe v tento den, Den vody, ve škole svou práci zrealizují a následně ji budou prezentovat před svými spolužáky.  

Všichni páťáci usilovně pracovali, aby vyhledali a získali informace k těmto tematickým okruhům:

  1. Moravský kras a řeka Punkva
  2. Rozvodí řeky Odry
  3. Rozvodí řeky Labe
  4. Rozvodí řeky Moravy
  5. Řeka Labe a úmoří Severního moře
  6. Znečištění řeky Nežárky

Věřím, že nápaditost a pečlivost při zpracování zadaného úkolu nepotěšila pouze mě, ale práce žáků naší třídy se budou líbit i Vám. 

Hana Bílková Millerová, třídní učitelka

Komentáře jsou uzavřeny.