Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Exkurze Vodňany pro žáky 5. A a 5. B třídy

Ve čtvrtek 4. dubna žáci obou pátých tříd vyrazili na exkurzi. Navštívili jsme Jihočeskou univerzitu a její nejmladší fakultu rybářství a ochrany vod, kde sídlí i MEVPIS –  Mezinárodní environmentální, vzdělávací,  poradenské a informační středisko ochrany vod Vodňany.

Pan lektor pro naše školáky připravil velmi pestrý program o koloběhu sladké vody na planetě Zemi. Formou zábavných aktivit se děti seznámily se základními skutečnostmi o sladké vodě, ale i o jejím velkém nedostatku na konkrétních místech naší planety.

Nechyběla ani praktická ukázka nejrůznějších druhů ryb a raků, které si děti mohly samy vylovit z plastových nádob a mít tak živého vodního živočicha ve svých dlaních.

Druhou naší zastávkou byla Střední rybářská škola Vodňany, do které jsme došli pěknou pěší procházkou mezi rybářskými sádkami a místními rybníky. Zde na nás čekali dva šikovní studenti třetího ročníku, kteří nám ukázali venkovní jezírko plné sladkovodních ryb, provedli nás muzeem rybářství a seznámili páťáky s různými živočichy, kteří žijí nejen ve vodě stojaté, ale i blízko vodních toků. Studenti nadšeně odpovídali na všechny dotazy, které jim  naši páťáci kladli.

Počasí nám přálo a exkurze se nám všem velmi líbila.

Třídní učitelé Hana Bílková Millerová a Josef Vichr

Komentáře jsou uzavřeny.