Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

5. B – Sousední státy České republiky – skupinová práce

V rámci učiva vlastivědy se žáci dozvěděli mnoho zajímavostí nejen o Evropské unii, ale i o státech sousedících s Českou republikou. Páťáci se již předem rozdělili do několika skupin, kdy každá z nich dostala svůj konkrétní úkol na prověření nabytých znalostí. Školáci ve skupinách přemýšleli, jak společnou skupinovou práci doma zrealizují  a následně ji budou ve škole prezentovat před svými spolužáky. 

Všichni páťáci usilovně pracovali, aby vyhledali a získali informace k těmto tematickým okruhům:

  1. Evropská unie
  2. Slovenská republika
  3. Polská republika
  4. Spolková republika Německo
  5. Rakouská republika

Věřím, že nápaditost a pečlivost při zpracování skupinové práce

nepotěšila pouze mě, ale práce žáků naší třídy se budou líbit i Vám.

Hana Bílková Millerová, třídní učitelka

Komentáře jsou uzavřeny.