Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Informace školní jídelny

Jídelna bude pro žáky od 25. května 2020 v provozu. Žáci, kteří nebudou přihlášeni do systému vzdělávání nemohou využívat školní stravování. Obědy je možné přihlašovat prostřednictvím webu www.strava.cz od 19.…

Informace pro rodiče – žáci 1. stupeň

Vážení rodiče, milí žáci, usnesením vlády ČR č. 491 z letošního roku je umožněno od 25. května 2020 otevřít školu pro žáky 1. stupně v době od 7:45 hodin do…

Příprava žáků 9. ročníku k přijímacím zkouškám

Vážení rodiče, milí žáci, Podle posledních pokynů je možné zřídit přípravu žáků 9. ročníků na přijímací zkoušky na střední školu. Samozřejmě je to možné za dodržení daných předpisů. Jako první…

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2020/2021

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2020/2021 proběhne elektronicky v období od 6. 4. do 24. 4. 2020. V této době bude přístupná elektronická přihláška – registrace. https://aplikace.dmsoftware.cz/SOL/PublicWeb/3zsjh/KWE015_PrihlaskaZS.aspx Na…

Dej si roušku !!

I když je škola zavřená, makáme , učíme se a dodržujeme pravidla . Do školy se vlastně těšíme . Teď to ale nejde a nezbývá než se přizpůsobit- takže i…

Zápis do 1. třídy – upřesnění a pokyny

Vážení rodiče, vzhledem k opatřením vydaným vládou v souvislosti se šířením koronaviru COVID-19 a v souladu s nařízením MŠMT budou informace k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2020/2021…

Fíkovník nás překvapil

V naší škole máme již 10 let velký fíkovník, který nám na památku věnovala paní učitelka Kruntorádová, která na škole řadu let vyučovala zeměpis a pěstitelské práce. Letos poprvé vykvetl,…

Interaktivní učebnice

Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. nabízí žákům, rodičům i učitelům bezplatný přístup k multimediálním interaktivním učebnicím pro 1. a 2. stupeň základních škol pro předměty matematika, český jazyk, prvouka, vlastivěda, přírodověda,…